ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
OINAS HÄRKÄ KAKSONEN RAPU LEIJONA NEITSYT VAAKA SKORPIONI JOUSIMIES KAURIS VESIMIES KALAT

Vesimies

Vesimies, on vapaus ja kristallin kirkkaat oivallukset. Vesimiehen kaikki ominaisuudet ilmenevät aina hetkessä - tässä hetkessä! Vesimiehellä on langaton yhteys kaikkialle, joka hetki riippumatta hänen itsensä sijainnista tai sosiaalisesta asemasta.

Vesimiesmäinen nerokkuus määritellään kyvykkyytenä tarkastella kaikkia asioita ja ilmiöitä eräässämielessä samanaikaisesti - nykyhetkessä. Aidointa Vesmiesmäisyyttä on suhtautua jokaiseen asiaan ja ilmiöön itsessä ja maailmassa, kuin sekoittais korttipakan aina uudelleen ja uudelleen.

Ymmärtääkseen Vesimiehen liikkuma-alaa puhuttaessa absoluuttisesta puhtaudesta ja rakentavasta kiintymättömyydestä; niitä pitää tarkastella kollektiivisella ja niin sanotulla epä-persoonallisella tasolla. Vesimiehen määrittellessään itseään tai maailmaa, hän käyttää siihen aikakauden rakenteita ja trendejä erittäin luovasti ja ainutlaatuisella tavalla. Arviot ja päätelmät eivät muodostu valmiilla metodeilla tai säännöillä, päätelmiin päästään yllätys, yllätys - vailla näennäistä logiikkaa - rajoja rikkomalla!!

Aika-tunne-tilan tasolla arvio todellisuudesta on hidasta eikä se ole Vesimiesmäisesti evoluution kannalta eheyttävää ja vapauttavaa, koska minä -tunnustelen tai minä -ajattelen rakenteellinen tapa, vääristää absoluuttista aikaa ja tapahtumia siinä.

Vesimiehen paradoksi; on intutiivinen tieto siitä että vapaus ja nerous ei ole anarkiaa, ulkoisten rajojen rikkomista - vaan vapaus lähtee ihmisen sisältä. Vapaus pitää Itse Oivaltaa! Vesimiesmäisen kirkkauden saavuttaminen vaatii jääviyttä ja riippumattomuutta kaksinaisuuden seitin ohuesta harhasta! Absoluuttinen vapaus ja tasa-arvo ihmisten kesken toteutuu, kun järjen rakenteelliset esteet usakalletaan hylätä. Tarvitaan siis lisää spontaaniutta jotta syntyisi elävää ja ainutlaatuisesti uutta. uudenlaisia yhteiskuntamuotoja. Ihmisten saavutetut edut, etuoikeudet ovat tämän kaltaisen tietoisuuden tiellä. Kun yksilö tai yhteisö haluaa kahmia ennemmän kuin sillä hetkellä tarvitsee siirtyy epätasapaino eteenpäin - tulevaisuuteen!

Vapaus on viisautta. Jos Vesimies yrittää soveltaa kaikki maailman vapausaatteet ja uudistukset ennenaikaisesti ohittamalla luonnolliset auktoriteetit, on seurauksena torjuntaa ja onnettomuuksia. Vapauden - kaipuussaan ihmiset tuhoavat itseään ja ympäristöään; kapinoivat, eri asteisilla terrori-iskuilla pyrkien poistamaan yllätyksillään tukoksia. - Yksi Vesimiesmäinen -trendi on kapinoida moniasteisesti myös sukupuolellisia rajoja vastaa - jopa kirurgisesti!? Talouden rajoitteiden rikkominen kiteytyy ehkä parhaiten - globaalissa mainoksessa: "..Visa avaa tulevaisuuden.."

Vesimiehen ideat vaikuttavat tekopyhiltä kunnes vastakkaiset mielipiteet ja näkemykset yhtyvät yhdeksi tasa-arvoiseksi kokonaisuudeksi. Parhaimmillaan Vesimies tietoisuudentilassa materia muuttuu läpinäkyväksi. Matalamman tason hyvän ja pahan anonyymit käsitteet, menettävät puolesta ja vastaan asetelman. Ihmiskunta on vasta tulossa tähän vaiheeseen.

Mielenlaatu: raikas, tuulahdus, vapauttava, erilainen, moderni, riippumaton kokeilija. Monessa mukana luo yhteyksiä ihmisten, asioiden ja esineiden välillä; new age, kansainväliset yhteisöt; YK, Unicef, Greenpease, InterAmnesty, Al-Qaida; tietokoneet; avaruus, satelliitit, internet, verkostomarkkinointi, luomuviljelijä, keksijä, insinööri - patentoija. Tiedemiesmäinen ajattelu joka ei aina käytännön elämässä ymmärrä omien keksintöjen ja ideoiden seurannaisvaikutuksia, vapauden ja terrorisoivien kokeilujen hintana on vapauden vääristyminen.

Vesimiehen puoliso: voi kokea itsensä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi suhteessa Vesimiehensä kanssa. Jos jatkuva irrottautuminen, epävarmuus ja ennakoimattomuus alkaa rasittaa ja kaipaat toisen ohjausta ja huomiota, ehkei Vesimies ei ole silloin sinua varten.

Onnistunut egosta irrottautuminen olisi; ”vaikka elämä on yhtä liikettä ja molekyylivirtaa, loputonta kaaosta ja sen uudelleen jäsentymistä ja hajoamista eli vapautumista. Minun ei tarvitse pakottaa muita ihmisiä omaan ja laaja-alaiseen mutta keskeneräiseen globaaliin sosialismiin. Eikä minun tarvitse olla esimerkkinä kapinoidessani sisäistä tuskaani kasvottomalle maailmalle rikkomalla oman ruumiini tai ympäristöni luonnollisia raja-aitoja. Luonnon ja luonnollisuuden manipulointi gloonisiirrännäisillä paljastaa oman pelkoni nähdä sisimpäni Itseni, ja sen ettei kohtaloani ole omissa käsissäni - kuulun keskeneräiseen biologiseen prosessiin jota en voi itse ohjailla, enkä voi keksiä tai kehitellä jatkuvasti uusia luonnottomia vaihtoehtoja ihmisenä kasvamiselle, omille kasvukivuilleni.”

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET