ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
OINAS HÄRKÄ KAKSONEN RAPU LEIJONA NEITSYT VAAKA SKORPIONI JOUSIMIES KAURIS VESIMIES KALAT

Kauris

Kauris, on ainoa merkki joka parhaimmillaan nuortuu vanhetessaan! Aika ja viisaus kuuluvat Kauriin hallinnan alueisiin. Kauris on eräässä mielessä ainut voittaja, ykkönen, vaikkei hän tulekaan ekana maaliin! Kauriilla on aina esittää perusteellisempi, toimivampi ja kestävämpi ratkaisu.

Elämänkaari kulkee töiden ja tehtävien kautta rajoitteista v a p a a k s i. Tätä ennen hän on hoitanut ja ratkaisut annetut tehtävät esimerkillisesti päätökseen. Kaikki on saatettu loppuun ajallaan. Kauris ei turhia kiirehdi koska se näkyisi tehtävien laadussa ja lopputuloksessa. Kauris on aina töissä. Hän haluaa valjastaa mielensä johonkin hyödylliseen ja rakentavaan. Kauris harvoin kyseenalaistaa saamansa palkkion ja palkinnon antajan. Kauris palvelee esimerkillisesti pomoaan, isäänsä* ja jumalaansa.

Kauriin paradoksi: intuitiivisesti Kauris voi aavistaa että hän arvioi ja vertaa itseää Väärään Isään! Isä* auktoritteetti on väärä! Selviääkö tämä isän paradoksi koskaan Kauriille, on ajan kysymys. Kauris edustaa aikaa. Arvot ja auktoriteetit syntyvät ajassa, ovat siten aikakautensa tuotteita. Ajan synonyymi on välimatka. Ajan arvioiminen synnyttää välimatkan kohteen ja arvioijan välille, jossa on kolmantena tekijänä on liike kohteiden välillä. Maailmankaikkedessa ei mikään ole pysyvässä tilassa. Kaikki liikkuu omaa vauhtiaan, ajallaan. Kun Kauris kerran edustaa aikaa, niin pääsemme tästä myös (ajan)rakenteisiin ilmiöiden syy ja seurannaissuhteisiin. Rakenteet voidaan jakaa kahteen ryhmään luonnontieteellisiin ja ihmisen itsensä luomiin sääntöihin. Kauris edustaa aikarakenteen kautta sangen mielenkiitoista maailmaa, ja niinpä hänen elämäntarkoituksensa (!?) onkin rakenteissa, systeemeissä ja kaavoissa;
"miten tämä työ ja projekti toimii?" tai "saisiko tomimaan sen vieläkin paremmin?" Kriittinen käytännöntasolla asioihin ja ilmiöihin paneutuminen, havainnointi ja (tieteellinen)tutkiminen ovatkin Kaurisluonteen lempipuuhia.

Yleisesti ottaen voisi luulla että Kauris olisi kiinnostustensa pohjalta, maskuliininen merkki. Mutta näin ei ole. Kauriin energiat toimivat kaksisuuntaisesti. Kiinnipitävästi, suojaavasti eli empiirisesti (feminiini) että irrottavana, kriittisenä ja tutkivana (maskuliini).

Kiintymätön itseä ja maailmaa kohtaan koska asiat ja ilmiöt mielletään rakenteiden kautta. Esimerkillinen systeemien palvelija kuten sotilas, uskottu, luottamusta herättävä ja vastuullinen. Vapautuessaan (itse-)syyttäviltä ja itsetuomitsevilta historian ja oman aikakautensa trendien luomilta rakenteilta. Väärin perustein arvostetuilta, jotka ovat aikataulluttaneet ihmiset ja heidän tekemisensä yhteisöllisiin ja (isä)yhteiskunnallisiin hierarkisiin luokkiin. Vapautukseen väärän Isän illuusiosta, Kauris voi ryhtyä maailman ja olemassaolon näytelmien tarkkailijaksi, eli oppia näkemään maailma ja sen ilmiöt jumalaisena rakenteiden leikkinä. Vasta kun Kauris tekee työnsä iloiten ja nauraen työvaikeuksilleen, nauraa hän itselleen elämän rakenteille ja pitämilleen tosiasioille.
Kun Kauris lopettaa velvollisuuden tai pakon synyttämän suorittamisen hän vapautuu tiedostamattomasta isänhyväksynnän* tarpeesta ja väärästä itsekontrollista. Tällöin hän saa kaiken energiaan kätkeytyvän viisauden käyttövoiman, omaan hallintaansa. Näin hänestä tulee Itsensä auktoriteetti, jolloin säännöt ja rajoitukset tai muiden ihmisten asettamat sosiaaliset odotukset eivät säätele ja latista Kauriin itsetuntoa ja omakuvaa.

Mielenlaatu: valikoiva, ohjaava, komenteleva itseä ja muita kohtaan. Tuomitsee helposti vapaan ja hallitsemattoman toiminnan. Taipumus elää ja tehdä asioita liiaksi jonkin kaavan tai aiemman organisaation pohjalta, rutinoidusti elottomana kuin kone, vailla mitään iloa työstään.

Kauriin puolison: tulisi olla vapaa ja itsenäinen, jotta hän voisi suoda Kaurispuolisolleen mahdollisuuden kohdata omat tiedostamattoman, asettamat rajoitukset. Älä siis rasita Kaurista turhilla velvollisuuksilla, vaikka hän näyttäisi mielellään ottavan niitä kantaakseen sillä et ehkä huomaa sitä kohtaa kun hän alkaa miettiä ”työsuhteenne” lopettamista -avioerona.

Onnistunut egosta irrottautuminen olisi: ”en jaksa enää organisoida elämääni ja tekemisiäni. En halua enää pitää kiinni ennakkosuunnitelmista, haluan vapautta. Uskallan elää ilman yhteiskunnan ja kasvottoman isän asettamia sääntöjä.”

* Eri astrologiset näkemykset ovat Kauriin kohdalla väitelleet siitä onko Kauris vastuullisen isän vai äidin merkki. Se on niitä molempia kun puhutaan rakenteista, säännöistä ja kaavoista. Sillä erolla että ulkoistetut, järkeillyt arvot ovat maskuliinisia ja sisäiset, mielihalujen luomat säännöt ovat feminiinisiä.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET