ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
ARTIKKELIT: KADOTETTU VIATTOMUUS PLUTO 2008 SIDEERINEN VAI TROOPPINEN ELÄINRADAN JÄRJESTELMÄ

Artikkelit

KADOTETTU VIATTOMUUS

Päivitetty ja korjattu artikkeli 30.9.

Skorpioni on sekä vihattu ja pelätty, mutta myös kiehtova eläinradan merkki. Skorpioni herättää voimakkaita tunteita, mutta myös vastustusta monissa ihmisissä.

Skorpionin merkeissä synnytään marraskuussa, vuoden pimeimpänä aikana, jolloin myös juhlitaan Hallowen-juhlaa eli kuolleiden juhlaa. Skorpioni muistuttaa asioiden vääjäämättömästä loppumisesta, katoamisesta ja kuolemasta. Ilman kuolemaa ei kuitenkaan voi syntyä uutta. Kun voimakkaat tunteet johdattavat ihmisiä yhteen, syntyy rakastajien pariutumistanssi. Intohimo synnyttää mielikuvan yhteydestä, yhtymisestä, joka mahdollistaa uuden elämän ja lapsen syntymisen.

HUOM! Jokaisessa ihmisessä ilmenevät kaikki merkit niitä hallitsevien planeettojen kautta. Jokaisen astrologisella kartalla on Skorpionia Pluton sijainnin ja planeetta aspektien eli kulmien kautta. Määritelmä "vahva Pluto" tekee voimakasta kulmaa kartan Kuuhun, Merkuriukseen jne.. tai sijaitsee kartan merkittävillä kulmilla. Plutokin tuo siis henkilöön skorpionimaisia piirteitä vaikka henkilö ei olisikaan aurinkomerkiltään Skorpioni.

Viisaus: Kuoleman ja syntymän hyväksyminen, kuten ihmisen osuus siinä ”tekijänä” kertoo kuinka paljon ihmiselle itselleen on annettu vaikutusvaltaa ”puuttua jumalan töihin”. Vaatii ihmiseltä viisautta hallita elämän ja kuoleman voimia. Voimakkaat tunteenosoitukset ja tarpeiden tyydyttämiset kiihkeys voivat saada mielivallan ja väkivallan muotoja. Tekoina tapot, murhat ja kansanmurhat tai seksuaalisella puolella sama ilmenee käyttäytymisenä esimerkiksi selibaattisuden, ehkäisyn tai raiskauksien muodossa.

Ellei ole (elämän) viisautta, kuinka voisi olla viattomuutta tai kuinka voisi olla puhtautta, entä oikeanlaista siveyttä. Lapsi syntyy maailmaan puhtaana, siveänä, viattomana ja viisaana? Vastasyntynyt lapsi ei ilmennä viisauttaan ja viattomuuttaan kovinkaan selkeästi. Mutta lapsen kasvaessa vuoden, kahden vanhaksi hän voi ilmentää viattomuutta ja viisautta omissa toimissaan. Lapsi itkee tai torjuu henkilöt jotka ovat sille ”kauhistus”. Itseasiassa aivan vastasyntynyt tekee samoin. Tyytymättömyys ilmenee heti lapsen hermostotasolla, kun epämiellyttävä henkilö tulee lapsen lähelle tai ottaa hänet syliinsä. Jokainen äiti tietää, kuinka lapsi nollahetkestä alkaen reagoi äidin tunnetiloihin itkullaan ja myöhemmin kiukuttelullaan. Lapsi tunnistaa ”sanattomasti” mikä äitiä vaivaa. Mutta jos vanhemmat eivät tiedosta siirtävänsä lapseensa ”omaa ehdollista käyttämiskoodiaan”, kuten yleensä inhimillisesti ottaen käy. Vanhemmat tiedostamattaan ”käyttävät” skorpionimaista valtaa lapseensa. Nämä kokemukset muodostavat lapsen piilotajunnan osaksi, alitajuiseksi ehdollistumaksi, esimerkiksi sanattomaksi kauhuksi jne..

Salailu on viisauden vastakohta. Skorpionin luonnollisen rytmin peittävät alleen monenlaiset tekijät. Psykologisella tasolla niitä ovat mm. todelliset kokemukset, voimakkaat mielikuvat asioista, aavistukset edellisen sukupolven tekosista tai tapahtumista perheessä, ennen lapsen syntymää jne… joista vaietaan hyvin skorpionimaisesti! Vanhempien omat traumat, kohtalokkaat menetykset, sotakokemukset jne.. peittävät alleen todellisen läsnäolon mahdollisuuden vanhempana (muistot omasta lapsuudesta). Yhteisölliset kokemukset vääristyvät, ja vaikeneminen tai kyvyttömyys omana aikaanaan käsitellä tiettyä yhteisöllistä ongelmaa (Rooman pidot..) kokonaisten kansakuntien välittömyyttä. Luodaan sille kurinpidollinen hallinnollinen järjestelmä kuten vaikkapa perisynnin käsite on kristillisessä maailmassa kautta. Tai tarkastellessamme asiaa teknisestä näkökulmasta huomamme kuinka skorpionimaisesti ihmisen luonnollisen rytmi ilta- ja yöaskareiden osalta muuttuu, kun nukkumisrytmin muuttui hehkulampun keksimisen myötä. Kenohedelmöitys kertoo jotakin luonnollisen lisääntymisrytmin muutoksista.

Skorpioni on syvien tunteiden ja perimmäisten tarpeiden ilmentäjä. Synonyymina tälle ovat pimeys ja tiedostamaton, alitajunta ja piilotajuinen. Positiivisena määreenä valo ja tietoisuus, paljastuminen eli uudesti syntyminen, ”asian kirkastuminen”. Jonkun planeetan osuessa Skorpionin merkkiin astrologisella kartalla, muuntaa se Skorpionin syvyyden luonnetta, joka siihen saakka on vielä ollut syntymätöntä ja näkymätöntä.

- Esimerkiksi Uranus, joka kuvaa muun muassa tekniikkaa, muutosta, oivallusta, vapautta ja anarkiaa. Uranus oli Skorpionin merkissä 11/1974- 11/1981. Tuolloin se ilmeni yhteiskunnallisella tasolla mm. nuorisokulttuurin alueella, syntyi diskokulttuuri. Muistamme Saturday night fewer - hitin joka soi maailmalla listojen kärjessä pitkään. Nuorison yöelämä vilkastuu ja syntyi ”diskovalot”, syntyi myös uranusmaisen raju punk-rock. Rikottiin siis tabuja ja raja-aidat kaatuivat. Seksuaalisuuden valtaranteet murtuivat. Biseksuaalisuus ja homokulttuuri saivat pelottavat kasvot, kun ensimmäiset AIDS ja HIV – tartunnat paljastuivat.

Skorpionin merkki mielletään ja nähdään synkkänä, koska se koskettaa meitä niin syvästi. Emme näe itseämme selkeästi. Kuten luonnollinen pimeys on katuvalojen ulkopuolella, on meidänkin psyykemme ”näkymättömällä”puolella syviä tunteita ja haluja. Pimeään on pelottavaa katsella, koska siellä asustaa myös pahoiksi luokiteltuja asioita, kuten seksi ja kuolema.

Missä piilee viisaus? Missä sitten piilee viisaus? Onko se uuden sukupolven nuorissa vai vanhemmassa sukupolvessa, jotka ovat viattomuuttaan tai arkuuttaan omaksuneet omilta vanhemmiltaan ehdollisen ja rajatun maailmankuvan? Kaikilla on samat mahdollisuudet, viisaus ei ole sidottu ikään vaan ymmärrykseen.

Skorpioni on voimaa, elämän voimaa ja eloonjäämisviettiä. Sen syvimmät halut voivat muuttua toisenlaiseksi, jos skorpionin luonnollinen itseilmaisu estyy tai estetään. Näin tapahtuu esimerkiksi lapsena koetun voimakkaan järkytyksen seurauksena. Järkytys voi olla fyysistä, emotionaalista tai älyllisestä. Mielikuvitus auttaa lasta kuvittelemaan koettu vääryys tapahtuneeksi jollekin toiselle kuin hänelle itselleen. Insestin ja pedofiilin uhreissa, sodan ja henkisen väkivallan uhreissa on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka lapsi on selvinnyt ainakin näennäisen hyvin koettelemuksistaan kuvittelemalla, ettei se ole hän jolle tämä vääryys tapahtuu. Vääryydet kanavoituvat myöhemmin ihmisen psyykessä tyydyttämättömien ”tunteiden puutteeksi”, jotka muuntuvat Skorpionin voimasta toisenlaisiksi ja samalla niiden alkuperä katoaa. Näin syntyy monitahoista sijaiskäyttäytymistä. Nuo mustat aukot ovat monenlaista elämän hallintaa. Lapsi on lähes aina lojaali vanhemmilleen, ruokkivalle kädelle, josta hänen eloonjäämisensä on riippuvainen. Lapsi oppii mitä vain temppuja – huomaamattaan – ja hukkaa lopulta oman viattomuutensa ja viisautensa. Hän menettää kyvyn tukeutua näihin sisäsyntyisiin ominaisuuksiinsa.

Kaupankäynti: Kun opimme jo lapsena ehdollisen ”Pavlovin koira” -tyyppisen käyttäytymisen saadaksemme hengissä säilymisen takaamiseksi ruokaa, hellyyttä ja turvaa, ei ole ollenkaan ihme, miksi rahasta on tullut niin tärkeää. Me vaihdamme ja myymme tarpeitamme koko ajan. Kaupankäyntiä ovat kaikki ehdolliset tavoitteet, kuten vaikkapa rikas, tuottava tai uhrautuva puoliso jne. Suljemme skorpionimaisesti silmämme tosiasioilta. Suurimman vääryyden kokeneet lapset ja nuoret tyydyttävät lyhytjänteisesti turvattomuuden tunteitaan huumeiden, alkoholin ja nopean rahansaannin toivossa silmiemme alla. Voimakkaat tunteet ja kiihtymys ajavat ihmisiä eteenpäin. Rikotaan vahingossa tai suunnitelmallisesti muiden viattomuutta, kun ymmärrys omaan puhtauteen on kadotettu jo kauan sitten.

Toisaalta Skorpioni torjuu itsenäiset ja avoimet suhteet mustasukkaisuudella ja kontrollilla. Skorpioni haluaa paradoksaalisti omistaa rakkaudenkohteensa vaikka sielun kaipuuta ja pyyteetöntä rakkautta ei voi ehdollistaa. Liikesuhteissa pyritään järkeviin osapuolia tyydyttyvään ratkaisuun. Skorpionin mustavalkoisuus on paradoksi ja illuusio. Alkuperäinen puhdas ja koskematon tietoisuus on tietoisuutta siitä että olemme perimmältään kaikki yhtä. Tieto, yhteyden tunne siitä on kadonnut varhaislapsuudessamme. Ja Skorpionin kielteiset puolet uhmaavat erillisyyden valheella, vaikka tosiasiassa olemme vain unohtaneet sen, että olemme todellisuudessayhtä!

Yhtenäisyys: Pohjaudumme samasta juuresta ja lähteestä, kutsumme sitä Jumalaksi, luojaksi, Suureksi tai Pyhäksi Hengeksi tai evoluutioksi. Eri kulttuureista, etnisistä tavoistamme ja yksilöllisistä eroistamme huolimatta ihminen - asuipa hän millä puolella maapalloa tahansa - kokee ilot ja surut samoista syistä. Erillisyys on siis harhaa, ja se on Skorpionin negatiivisia puolia! Skorpioni tietää tämän syvällä sisimmässään. Olemme yksilöinä erilaisia, ja meillä on erilaiset mieltymykset näennäisesti, mutta perimmiltään olemme samanlaisia. Me emme kuitenkaan voi toimia samalla tavalla, koska olemme yksilöllisessä kehityksessämme eri vaiheissa!

Kaikkialla elämässä asiat ilmenevät kaksisuuntaisesti - myös astrologiassa. Skorpionin merkki ilmenee siten myös kaksisuuntaisesti. Toisaalta Skorpionin merkin luontainen tunteellisuus kääntyy sisäänpäin, jolloin energia tukahtuu ja itseilmaisu estyy. Voiman tunne kääntyy peloksi. Ulospäin suuntautuessaan perusenergia eli muutosvoima taas ilmenee intensiivisyytenä ja intohimoisuutena kaikkeen siihen tekemiseen mihin hän ryhtyy. Tästä energiasta on syntynyt merkin ehdoton mustavalkoisuus ”on – off” meininki.


Kirjoittanut: Tuija Uusitalo
ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET